Serveis

Consultoria empresarial

Reestructuracions

Les empreses s’han d’adaptar a les circumstàncies econòmiques i del mercat, motiu pel que han de saber-se adaptar a través dels processos més idonis.

Aprofitant la llei 3/2009, de modificacions estructurals de societats mercantils, adaptem la necessitat de fusions, escissions, aportacions no dineràries, bescanvi de valors, etc. per reestructurar les societats amb el mínim cost fiscal.

La necessitat d’adoptar decisions de dissolució, liquidació, concurs de creditors s’ha de dur a terme d’una forma ordenada per evitar responsabilitats.

Planificació successòria

El relleu generacional és un dels factors que pot posar en perill la continuïtat de l’empresa, saber-ho planificar i organitzar amb temps es fonamental.

La realització d’un protocol familiar adequat, en moltes ocasions, por salvar la continuïtat de l’empresa. Deixar la successió de l’empresa en mans de l’atzar o per l’últim moment no és la millor manera d’actuar.

Compra i venda

En qualsevol moment es pot plantejar l’oportunitat d’adquirir una empresa o, fins i tot, de vendre-la. Aquest procés requereix d’un assessorament específic que cal deixar en mans d’un equip de professionals coneixedors dels diferents àmbits jurídic, econòmic i empresarial.

Realitzem una presentació corporativa acurada per poder dur a terme una millor presentació de l’empresa per a l’obtenció de possibles inversors interessats (dossiers, vídeos, presentacions, etc.)